Bladmuziek


UITGEGEVEN KORAALVOORSPELEN

Tijdens de jaren dat Geert Bierling organist was van  de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam Delfshaven werden koraalvoorspelen, die veelal als improvisatie tijdens de kerkdiensten ontstonden als bladmuziek uitgegeven.

 
 

Koraaltrio over Psalm 6 *         
Koraalvoorspel over Psalm 138
Met discant- en tenorzetting
Uitgave: Lindenberg Boeken&Muziek B.V. 1994


Koraalvoorspel over Psalm 138
met 2 koraalzettingen
Uit Berkenwouder Orgelboek 1995


Partita over Psalm 25                            
Uitgave: Annie Bank 1996


Koraalvoorspel met 2 zettingen over de ‘Lofzang van Maria’
Muziekbijlage Eredienst 24e jrg. nr.1 199


Suite in e over Psalm 24                         
voor orgel of clavecimbel
Preludium *                        
Fuga                                    
Sarabande
Gigue    *                           
Double
Koraalzetting
Uitgave: Annie Bank 1998


Drie koraalvoorspelen in barokstijl
Psalm 48

gevolgd door zetting
Psalm 130
gevolgd door zetting
Psalm 75
gevolgd door zetting            
Uitgave Annie Bank 1998


Drie Lofzangen voor orgel in barokstijl
met koraalzettingen                             
Koraaltrio - Lofzang van Maria                        
gevolgd door zetting
Koraalaria – Lofzang van Simeon *         
gevolgd door zetting *                    
Koraalfantasie – Lofzang van Zacharias                    
gevolgd door zetting
Uitgave: Lindenberg Boeken&Muziek B.V. 1999


Koraalpartita over Psalm 79
Uitgave: VOGG 1999


Koraalvoorspel over Psalm 65                        
Muziekbijlage De Orgelvriend juli/augustus 2001


Variaties over ‘Nun danket alle Gott’
naar de koraaltekst van ‘Herr Gott, dich loben wir’
Koraalaria *                           
Uitgave: Lindenberg Boeken&Muziek B.V. 2001


Drie Psalmen voor orgel in barokstijl
Koraaltrio over Psalm 42
gevolgd door zetting
Koraalaria over Psalm 43
gevolgd door zetting
Koraalfantasie over Psalm96            
gevolgd door zetting
Uitgave: Lindenberg Boeken&Muziek B.V. 2002


Koraalfantasie over Psalm 122        
met 2 zettingen
Uitgave: VOGG 2002


Koraalfantasie over Psalm 138
met 2 zettingen
Uitgave: VOGG 2002


Koraal, variaties en finale over Psalm 86
Uitgave: VOGG 2007