BACH & BIERLING

2019-03-17 gb_02.jpg

‘Tussen de 2de en 3de zondag van de Veertigdagentijd’

Zondag 17 maart 2019 / 14.00 uur
GEERT BIERLING bespeelt het Bätz/Witte orgel
In de Paradijskerk te Rotterdam

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Preludium in e BWV 548

Geert Bierling * 1956
Koraalpartita over Psalm 25

Geert Bierling 
Sinfonia in e a 2 Clav. e Ped
naar het Preludium in e BWV 855a van J.S. Bach

Johann Sebastian Bach 
Fuga in e BWV 548

Tussen zondag Reminiscere  en zondag Oculi

Op 17 maart 2019 is het de tweede zondag in de veertigdagentijd.

Tijdens deze periode, een tijd van inkeer, bezinning en gebed wordt stil gestaan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 

Zondag‘Reminicere. Dit Latijnse woord betekent Gedenk en komt uit Psalm 25 vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. De roep om Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over allen die lijden in deze wereld. 

Een week later op zondag Oculi, de derde zondag in de veertig dagentijd, staat Psalm 25 ook weer centraal. Oculi is Latijn voor Ogen. In Psalm 25, vers 10 staat: ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht’. In deze voorbereidingstijd voor Pasen worden de ogen gericht op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien.

De Koraalvariaties van Psalm 25 en de smartelijk klinkende Sinfonia worden omlijst met een monumentaal orgelwerk van Bach dat qua affect naadloos aansluit op de thematiek rond de veertigdagentijd. Hierover meer in de korte programma toelichting vooraf.       

toegang gratis